Kategorier
Målare

Fasadmålning som gör husen i Stockholm vackrare och hållbarare

Fasadmålning i Stockholm innebär inte bara estetisk förnyelse utan fungerar även som en skyddande sköld mot väder och vind. Läs vidare för mer information.

När en fasad målas om får den inte bara en utseendemässig förnyelse utan också ett skydd mot de tuffa väderförhållandena i Stockholm. Regelbundet underhåll av fasaden är inte bara en fråga om utseende utan även om hållbarhet. Med rätt färg och tekniker kan en bra fasadmålning förlänga husets livslängd och minska risken för skador som mögel och ruttet trä. Fasader bör målas om ungefär vart tionde år, men allt beror på de specifika omständigheterna.

Anlita kunniga hantverkare för fasadmålning i Stockholm

Att slarva med underarbetet kan leda till allvarliga problem längre fram. Ett noggrant utfört grundarbete före målning är viktigt för att slutresultatet ska bli hållbart. Grundläggande rengöring, skrapning och grundmålning är nödvändiga steg. Användning av rätt typ av färg för fasaden, anpassad för Stockholms väderförhållanden, är avgörande för långvarig hållbarhet.

Att välja rätt material och tekniker för fasadmålning är avgörande för ett lyckat resultat. Olika färgtyper har olika egenskaper och det gäller att välja rätt för det specifika huset och dess förutsättningar. Det finns även olika penslar och redskap som kan påverka resultatet. Genom att förlita sig på kunniga hantverkare vet man att arbetet blir korrekt utfört, vilket i längden bidrar till husets skönhet och hållbarhet.

Fasadmålning är väldigt intressant och du kan läsa mer om det här: www.fasadmålningstockholm.com

Kategorier
Okategoriserade

Rörinspektion Stockholm – en bra investering 

Är du en nybliven villaägare i Stockholm så har du säkerligen fått en massa olika tips på hur du ska kunna spara pengar. De flesta av dessa tips kan ledas till underhåll och vikten av att hela tiden ligga steget före. Genom att exempelvis kontrollera ditt tak så kan du reparera mindre skador innan de skapar stora problem. Du betalar för att slippa större kostnader – och det, om något, är en investering i dess renaste form. 

Det finns emellertid två områden som är svåra att underhålla – av den enkla anledningen att man själv inte kan se status och skick och att man glömmer bort att de finns. Det handlar om stammarna och om elen. För att kontrollera stammarna så krävs ett företag inom VVS som specialiserat sig på en rörinspektion i Stockholm och för elen så måste du anlita en behörig elektriker för en elbesiktning. 

Rörinspektion Stockholm – upptäck problem i tid 

Då det kommer till en rörinspektion i hus i Stockholm så handlar det om ett projekt som varken kostar så mycket pengar och som dessutom inte alls kräver några större uppoffringar.

 Väljer du rätt firma för din rörinspektion i hus i Stockholm så kommer företaget att använda sig av modern teknik där man med hjälp av kameror kan gå in i alla rör och ledningar och föra ett dokument över de skador och brister som finns. 

En rörinspektion i Stockholm blir, genom detta, ett effektivt sätt att slippa de enorma kostnader och den stora uppoffring som en vattenskada kan innebära. Det är en försäkring. 

Eventuella åtgärder efter en rörinspektion

Ser man till de åtgärder som normalt rekommenderas så är två stycken vanligt förekommande. Den ena är enkel: där går man in i med hett vatten och högt tryck och spolar rören rena från grunden. Alla potentiella stopp rensas undan genom en rörspolning. 

En annan åtgärd handlar om en relining där man gjuter nya rör inuti de befintliga. En relining kan ersätta ett kostsamt stambyte och kan man, som genom en rörinspektion, upptäcka problem i tid så sparar man också pengar då en relining både är billigare och utförs effektivare än stambytet.

Kategorier
Okategoriserade

Underhållsplaner – varför ska man skapa en underhållsplan? 

Underhållsplaner är viktiga verktyg för fastighetsägare och BRF:er att använda sig av för att skapa en bättre ekonomi. Istället för att chansa med olika investeringar och istället för att drabbas av obehagliga överraskningar i form av höga reparationskostnader så kan man, genom underhållsplaner, få en tydlig plan. 

Underhållsplaner bygger på en princip där tre stycken frågor hela tiden får svar. När, Vad och Hur. Kort sagt: När ska man genomföra en åtgärd, vad ska man göra – och hur mycket ska åtgärden i fråga kosta? Genom detta kan man också skapa en ekonomisk stabilitet i exempelvis en BRF. 

Medlemmarna vet att exempelvis taket ska bytas inom X antal år, man vet att det inom ytterligare X antal år kommer att planeras för ett stambyte – och man vet att ventilationssystemet har en livslängd på si och så många år. Detta innebär att man kan bygga upp en stridskassa för att ta dessa investeringar – och att man också kan specificera de krav som finns för att företag ska kunna lämna offerter på dessa uppdrag. 

Akuta skador och kostnader kan undvikas 

Det leder till att man också slipper en massa kostnader i form av akuta skador. Att taket går sönder är en sak som kan undvikas genom en gedigen underhållsplan. Handlar det om ett bristande underhåll så finns det egentligen inga ursäkter. Fördelen med underhållsplaner är att de tydligt säger när ett takbyte bör göras. Därmed försvinner också risken för att en akut olycka ska kunna inträffa. 

En annan fördel med underhållsplaner är att de är långsiktiga. Det handlar sällan om kortare tid än 30 år framåt i tiden och med detta skapas också tid för sparande och för att på ett bättre sätt kunna möta de ekonomiska utmaningar varje planerad investering och åtgärd för med sig – utan en massa dyra lån. Fastigheterna är det största värdet man har i en BRF. Genom underhållsplaner så ser man till att värdet ökar snarare än att sjunka.