Sponsring

Vi tycker att det är viktigt att bidra i den mån som det går och jobbar gärna tillsammans med företag och organisationer.

Vi tror på att ett bra sponsorskap handlar om goda relationer och det åstadkommer man bäst tillsammans.

Vi stödjer just nu följande aktörer.